• Samen voor een gezonde wereld
 • Zoeken naar onderzoekspartners

  Selecteer hier het instituut waarvan u de partners wilt vinden:

 • Zoeken naar onderzoeksproducten
   
  uitgebreid zoeken
Home

Platform Global Health Policy and Health Systems Research

Het ‘Netherlands Platform of Global Health Policy and Health Systems Research’ (Platform) is opgericht op 17 oktober 2007 ter uitvoering van het Akkoord van Schokland ‘Kennis voor Gezondheid’d.d. 30 juni 2007. Dit akkoord is ondertekend namens het Nederlands Kabinet door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dr. M. Bussemaker, en de eerste voorzitter van het Platform, prof. dr. P.J. van der Maas.

De doelstelling van het Platform is:

 • Bundelen van de krachten van kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ministeries en andere financiers teneinde structureel concrete onderbouwde oplossingen aan te dragen voor knelpunten in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, en
 • Doelgerichte inzet van Nederlandse kennis op het gebied van de gezondheidszorg voor de mondiale beleidsformulering, monitoring, en –evaluatie van gezondheidszorg.

De missie van het Platform is te zorgen voor een betere samenwerking en synergie tussen beleid, onderzoek en praktijk en te fungeren als pleitbezorger van ‘global health policy and health systems research’.

Het Platform zal haar doelstelling met name proberen te bereiken door uitvoering van de volgende concrete taken, waarbij de actieve bijdrage aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen 4,5 en 6 een belangrijke rol speelt:

 • Adviseren van de Nederlandse overheid en niet-gouvernementele organisaties in Nederland over het te voeren internationale gezondheidsbeleid op grond van wetenschappelijke inzichten in de werking van gezondheidssystemen.
 • Bijdragen aan de inrichting en versterking van ‘global health policy and health systems research’, ondermeer door het adviseren van Nederlandse onderzoeksinstanties en onderzoeksfinanciers over de hoofdlijnen van één of meerdere onderzoeksprogramma’s op dit gebied.
 • Toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor beleid en praktijk (bijeenkomsten, publicaties).
 • Onderhouden van nationale en internationale contacten.

Contact

Global Health Platform
Laan van Nieuw Oost Indië 300
Postbus 93120
2509 AC Den Haag

T: +31 (6) 55 197 342
F: +31 (0) 70 381 9874
E: info@globalhealthplatform.nl

Volg ons

 • Twitter
 • Facebook