• Samen voor een gezonde wereld
Budget

Bij beschikking van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 25 oktober 2007 heeft NWO/WOTRO als huisvestende organisatie van het secretariaat van het Platform een subsidie van MinBuZa ontvangen. Per 2011 is de subsidie tot maart 2013 voor een laatste maal verlengd.

Het Ministerie van VWS draagt financieel bij aan de activiteiten van het Platform op basis van een jaarlijks in te dienen voorstel. Deze subsidie bedraagt 40.000 euro op jaarbasis. Looptijd is tot maart 2013.

De participerende kennisinstellingen en ngo’s dragen ‘in-kind’ bij aan de activiteiten van het Platform, bijvoorbeeld huisvesting van het secretariaat, verzorgen van vergaderingen en workshops/seminars, reiskosten leden etc. 

Contact

Global Health Platform
Laan van Nieuw Oost Indië 300
Postbus 93120
2509 AC Den Haag

T: +31 (6) 55 197 342
F: +31 (0) 70 381 9874
E: info@globalhealthplatform.nl

Volg ons

  • Twitter
  • Facebook